E-mail
Wachtwoord
 
IMF heeft last van de omgekeerde logica

Door: Volt | Datum: 28-04-2010 | Laatst gewijzigd: 28-04-2010 | Werk, inkomen, economie

IMF heeft last van de omgekeerde logica

Met stijgende verbazing lees ik het ANP bericht over de uitspraken van een IMF-econoom over de staatsschulden. Hij schijnt te vergeten dat als de nationale staten in Noord-Amerika en in Europa niet met een paar duizend miljarden de systeembanken gered had, het kapitalisme letterlijk geÔmplodeerd was en het gehele economisch systeem was

vastgelopen. De overheidsfinanciŽn zijn primair om die reden uit de hand gelopen en vervolgens weet deze wijsneus te opperen dat deze uit de hand gelopen overheidsfinanciŽn de financiŽle sector ondermijnen. De werkelijkheid is nog veel paradoxaler, de banken maken juist weer winst dankzij de overheidsschulden. De nationale staten hebben voor honderden miljarden aan staatsleningen uitgeschreven tegen mooie rentepercentages. Dezelfde banken die met overheidsgeld gered zijn

schrijven hierop in en lenen weer geld aan de Staat. Zij betalen dus rente aan de Staat voor het geld waarmee zij overeind gehouden zijn en vervolgens krijgen zij weer rente van de Staat over hun participatie in staatsleningen.

Griekenland is hiervan het absurde voorbeeld. Hun kredietwaardigheid is verlaagd, daarom moet Griekenland meer rente betalen om geld te kunnen lenen. Dat doen zij bij de systeembanken en die durven dit best aan, want als puntje bij paaltje komt zal de EU Griekenland gewoon overeind houden. Een faillissement van Griekenland zal immers een

enorme wissel trekken op de Euro en daarmee op de Eurozone. Lees met dit in het achterhoofd maar eens het door mij bedoelde ANP-bericht.


'Staatsschulden dreigen crisis te verlengen'

WASHINGTON - Het prille herstel van de economie heeft de internationale banksector weer wat lucht gegeven. De toenemende zorgen om uit de hand gelopen overheidsfinanciŽn dreigen echter een nieuwe fase van de financiŽle crisis in te luiden.

Daarvoor waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag.

''Als de hoge overheidstekorten niet worden aangepakt, kunnen ze de stabiliteit van de financiŽle sector ondermijnen'', zei IMF-econoom Josť ViŮals bij de presentatie van het Global Financial Stability Report. ''Als investeerders zich zorgen maken over de mogelijkheden van overheden om hun schulden te betalen gaat de rente omhoog en wordt het voor de private sector moeilijker om geld te lenen. Dat verlengt de financiŽle crisis en ondermijnt het herstel van de economie.''


Op orde

Het is volgens de baas van de IMF-divisie voor de financiŽle markten dan ook van groot belang dat overheden snel en overtuigend duidelijk maken hoe ze hun financiŽn op orde denken te krijgen. ''Overheden staan voor een uitdaging zonder weerga. Er moeten plannen voor de bestrijding van de tekorten worden ontworpen, zodat de markten niet

nerveus worden, maar overtuigd raken van de houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn.

Dat is vooral belangrijk in landen waarover de markten nu al twijfels hebben.''


Herstel

Het probleem beperkt zich echter niet tot landen als Griekenland, benadrukte hij. ''De schulden van de grootste ontwikkelde economieŽn zijn nu relatief bijna net zo hoog als na de Tweede Wereldoorlog, terwijl we geen wereldoorlog hebben doorgemaakt.''


Langs de rand van de afgrond

Wat wel klopt is de laatste bewering en die toont aan hoe dicht het kapitalisme langs de rand van de afgrond is gegaan. Zonder wereldoorlog toch in dezelfde financiŽle situatie als na de Tweede Wereldoorlog. Als we nu doen wat het IMF graag wil dan zullen de

gewone mensen het gelag betalen. Het gelag van het casinokapitalisme dat zelf het pad heeft gebaand om zich in deze afgrond te kunnen storten.


Regulering financiŽle markt afgebroken

De Glass-Steagall Act uit 1933 was de weerslag van de lessen die de toenmalige politici in de VS trokken uit de crisis van 1929. Deze wet regelde de strikte scheiding tussen banken, verzekeraars en  beleggingsbedrijven. Hierdoor konden banken tot 1999 niet
tegelijkertijd bankier en beleggingsbedrijf zijn. Sinds 1999 is dit in de VS wel toegestaan.

Robert Rubin was minister van financiŽn van 1995 tot 1999. Hij is afkomstig van Goldman Sachs. Hij was na zijn ministerschap directeur bij Citigroup en tijdens de verkiezingscampagne ťťn van de economische adviseurs van Obama. Hij heeft in 1999 de toen al uitgeklede Glass-Steagall Act afgeschaft. Dit na jarenlang lobbyen van de grote zakenbanken om alle belemmeringen op te ruimen en voortaan de markt via zelfregulering het werk te laten doen. De voormalige minister van financiŽn onder Bush, Henry Paulson, is in 2008 de architect van het plan om om de banken in de VS te redden door er 700 miljard dollar in te pompen.(Hij is eveneens afkomstig van Goldman Sachs en heeft een geschat privťvermogen van ongeveer 600 miljoen dollar)


Net capital rule
Michael Ahrens, onafhankelijk beleggingsadviseur schrijft over Paulson in de FinanciŽle Telegraaf van 23 oktober 2008: Dezelfde Paulson voert in 2000, toen CEO van Goldman Sachs, een sterke lobby om meer zelfregulering voor Wall Street te bereiken? Hij maakte zich sterk om de zogenaamde Ďnet capital ruleí te wijzigen. Deze regeling betrof de mate

van hefboom die Ďinvestmentbanksí mochten toepassen en werd in 1975 ingevoerd om toezicht op brokers te houden. De maximale Ďdebt-to-net capital ratioí die was toegestaan was 12-1. (In Nederlands de verhouding tussen schuld en netto eigen kapitaal).

De Ďnet capital ruleí werd in 2004 aangepast. De SEC maakte het mogelijk dat vijf ondernemingen, zijnde Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs en Morgan Stanley, de hoogte van de hefboom meer dan konden verdubbelen. Van deze vijf zijn er al drie ondergegaan en de reden is duidelijk, er werd te veel hefboom toegepast.

Als u de heer Paulson voortaan hoort praten over grote uitdagingen en een probleem met de huizenmarkt, bedenk dan dat hij aan de wieg heeft gestaan van deze crisis. Het probleem was niet zozeer dat de huizenmarkt in waarde daalde, doch dat er in veel te hoge mate hefboom op werd toegepast en dat dit allemaal was toegestaan.

Ondanks alle grote woorden heeft Obama niet het voorstel gedaan de Glass-Steagall Act opnieuw in te voeren. Nu is de huidige minister van financiŽn Geither ook weer een voormalig bankier. Het is dan ook geen toeval dat de bestaande regulering van de financiŽle sector in de VS in de periode voor de hypotheekcrisis is afgebroken en nu niet wordt teruggegrepen op de regulering van voor 1999. Dit zou nu het casinokapitalisme gefaald heeft meer dan op zijn plaats zou zijn.


Bron: www.fnvvechtvoorjerecht.nl

Laatste artikelen

Child Sacrifice and Trafficking in Holland, and Abroad: An Eyewitness Comes Forward and Names her Torturers
  Child Sacrifice and Trafficking in Holland, and Abroad: An Eyewitness Comes Forward and Names her Torturers Posted on May... meer >

Psychiatriebijbel dient vooral farmaceutische industrie
Psychiatriebijbel dient vooral farmaceutische industrie De psychiatriebijbel en de ziektereligie die ermee wordt verspreid di... meer >

Wetenschap beperkt door (onjuiste) vooronderstellingen? (video)
'Beoefening van wetenschap wordt beperkt door aannames' (video) donderdag, 21 maart 2013      Veel onderzoekers ne... meer >